English (United Kingdom)

אודות הקבוצה

the group
קבוצת 141 הינה חברת אחזקות אשר נוסדה בשנת 2006 ע"י שלושה מנכ"לים משותפים יוצאי חיל האוויר.
פעילות הקבוצה מתבצעת במסגרת שלוש חטיבות עיקריות:
  • נדל"ן.
  • לייף סטייל.
  • חדשנות
הקבוצה הציבה לעצמה יעדי התפתחות על מנת להפוך לשחקנית מרכזית בתחומי העיסוק העיקריים שלה תוך שמירה על ערכי היסוד:
  • מצוינות.
  • אמינות.
  • מקצוענות ללא פשרות.

בתחומים רבים ישנה זיקה בין החטיבות והניסיון הנצבר והשגי הקבוצה בחטיבה אחת מקדמים את החטיבה האחרת ובכך נוצרת סינרגיה בקבוצה כולה. הקבוצה מכוונת את פעילותה תוך הצבת יעדים ארוכי טווח. קצב הגידול של החברה זהיר ומבוקר ופעילות החברה סובבת תהליכים ארוכים (תהליכי תכנון ובניה) שדורשים סבלנות ונחישות. כל זאת על מנת להבטיח את הגשמת החזון ועל מנת לספק ללקוחותינו ביטחון בהשלמת הפרוייקטים.